Nieuws
Zoetermeer Dorp
Een stukje historie en de mening van oudbewoner de heer A. Vis

Via, via is mij bekend geworden, ook via deze website ondertussen, dat er heel wat te verbouwen staat op de Rabobanklocatie op de hoek Stationsstraat / Oranjelaan.
Mijn overleden ouders, mijn broer en ik waren de laatste bewoners van deze prachtige, doch zeer scheve, met Zwitsers dak bekleedde, villa.
Ik ben er in 1949 geboren. Mijn opa Vis heeft het gekocht om er te gaan ‘rentenieren’ met zijn vrouw en kinderen. Mijn ouders zijn op latere leeftijd getrouwd en daarna in de villa gaan wonen.
De heer Hopman wilde dit stuk grond (1.000 m2) hebben om het huidige kantoor op te bouwen en bood mijn ouders een tussenwoning aan op de Oranjelaan.
Dit alles speelde in 1967 en Zoetermeer was intussen een groeigemeente geworden. Later heeft de Rabobank het pand gekocht en nu dus weer verkocht.

Jammer dat zo’n projectontwikkelaar de kans krijgt om te kopen en vervolgens grootse plannen tevoorschijn tovert! Uw idee van verbouwing, met tekening, spreekt mij meer aan.
Inderdaad moet de Stationsstraat een ‘herenstraat’ blijven. Mede gelet op het recente verschrikkelijke ongeluk zit niemand te wachten op een aanzienlijke toename van het verkeersaanbod en verder uitbreidende parkeeroverlast als gevolg van een nog forser gebouw met veel activiteit. Misschien een idee om de politiek en de verschillende commissies hier nog eens duidelijk op te wijzen?

A. Vis

‹‹‹ terug
Zegwaard Molenweg anno 1931
links op de foto het huis wat oorspronkelijk op de Rabobank locatie stond
(bron: Historisch Genootschap Oud Soetermeer)